collapse

Matematika za osnovnu skolu - Teorija i zadaci

* Matematika za peti razred osnovne skole - teorija i zadaci

Besplatna matematika za 5. razred osnovne skole:
Prirodni brojevi. Skupovi. Geometrijski objekti. Deljivost. Ugao. Razlomci. Osna simetrija.

2764 Preusmeravanja

* Matematika za sesti razred osnovne skole - teorija i zadaci

Besplatna matematika za 6. razred osnovne skole:
Celi brojevi. Trougao. Racionalni brojevi. Cetvorougao. Povrsine trouglova i cetvorouglova.

422 Preusmeravanja

* Matematika za sedmi razred osnovne skole - teorija i zadaci

Besplatna matematika za 7. razred osnovne skole.
Realni brojevi. Pitagorina teorema. Celi i racionalni algebarski izrazi. Mnogougao. Zavisne velicine i njihovo graficko predstavljanje. Krug. Slicnost.

351 Preusmeravanja

* Matematika za osmi razred osnovne skole - teorija i zadaci

Besplatna matematika za 8. razred osnovne skole.
Slicnost trouglova. Tacka prava i ravan. Linearne jednacine i nejednacine sa jednom nepoznatom. Prizma. Piramida. Linearna funkcija. Graficko predstavljanje statistickih podataka. Sistem linearnih jednacina. Valjak. Kupa. Lopta.

390 Preusmeravanja

Matematika za srednje i vise skole - Teorija sa osnovnim primerima

Nema novih poruka Logika i skupovi - Osnovne logicke i skupovne operacije


Konstante, promenljive, operacijski znaci, relacijski znaci, znaci osnovnih logickih operacija, formule, iskazi, iskazne formule, tautologije, univerzalni i egzistencijalni kvantifikator.
Skup, Relacija clanstva, Podskup skupa ili relacija "biti deo od", Presek skupova, Unija skupova, Razlika dva skupa, Simetricna razlika, Komplement skupa, Partitivni skup, Jednakost skupova, Uredjene dvojke, Dekartov proizvod (Kartezija).

Relacija, binarna relacija, binarna operacija, domen i kodomen (antidomen) funkcije.
Osnovne postavke i primeri (nivo prve godine srednje skole).

15 poruka
15 tema

Nema novih poruka Skup Realnih (Prirodnih, Celih, Racionalnih, Iracionalnih) i Kompleksnih brojeva


Arhimedova aksioma i deljivost celih brojeva, Euklidov algoritam, Najveci zajednicki delilac brojeva - NZD, Najmanji zajednicki sadrzalac brojeva - NZS.
Algebarska struktura i uredjeno polje realnih brojeva, gornje ogranicenje (gornja medja, majoranta) skupa, donje ogranicenje (donja medja, minoranta) skupa, najveci i najmanji element skupa, supremum i infimum skupa.
Decimalni zapis realnog broja u standardnom obliku, Zaokrugljivanje (zaokruzivanje) decimalnih brojeva, Apsolutna vrednost broja.

16 poruka
16 tema

Nema novih poruka Racionalni algebarski izrazi i polinomi


Racionalni algebarski izrazi i linearni izrazi - definicije, Transformacije celih algebarskih racionalnih izraza.
Celi algebarski racionalni izrazi - Monom, binom, polinom. Polinomi jedne promenljive. Najveci zajednicki delilac (NZD) i najmanji zajednicki sadrzalac (NZS) polinoma.

7 poruka
7 tema

Nema novih poruka Stepenovanje i korenovanje


Pojam stepena ciji je izlozilac ceo broj, Operacije sa stepenima ciji su izlozioci celi brojevi.
Pojam korena i obelezavanje korena (simbol), Operacije sa korenima, Racionalisanje.

3 poruka
3 tema

Nema novih poruka Linearna funkcija


Grafik i osnovna svojstva linearne funkcije, Jednacina prave u ravni, Neke funkcije ciji su grafici delovi pravih.
Linearne jednacine sa jednom nepoznatom, Ekvivalentnost jednacina, Jednacine sa jednom nepoznatom koje se svode na linearne.
Linearne jednacine sa dve nepoznate, Sistemi i ekvivalentni sistemi linearnih jednacina sa dve nepoznate, Gausov metod, Metod zamene, Metod determinante.
Sistem linearnih jednacina sa tri nepoznate.
Linearne nejednacine sa jednom i dve nepoznate, Ekvivalentne nejednacine, Resavanje sistema linearnih nejednacina sa jednom i dve nepoznate.

17 poruka
17 tema

Nema novih poruka Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija


Kvadratna jednacina sa jednom nepoznatom i njeno resavanje. Priroda resenja kvadratne jednacine.
Vietove formule. Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne cinioce.
Jednacine koje se svode na kvadratne - bikvadratna, reciprocna (simetricna), binomna.
Kvadratna funkcija i njeno ispitivanje.
Sistemi kvadratnih jednacina sa dve nepoznate. Resavanje sistema od jedna kvadratne i jedne linearne jednacine sa dve nepoznate. Homogena kvadratna jednacina sa dve nepoznate.
Kvadratne nejednacine.
Iracionalne jednacine.

13 poruka
13 tema

Nema novih poruka Eksponencijalna i logaritamska funkcija


Eksponencijalna funkcija i njeno ispitivanje.
Eksponencijalne jednacine.
Inverzna funkcija.
Logaritamska funkcija i njeno ispitivanje.
Logaritamske jednacine.

5 poruka
5 tema

Nema novih poruka Trigonometrija


Definisanje trigonometrijskih funkcija. Trigonometrijske funkcije realnog broja. Trigonometrijske funkcije ugla.
Izracunavanje vrednosti i osobine trigonometrijskih funkcija.
Ispitivanje i grafici trigonometrijskih funkcija (sinusna, kosinusna, tangensna funkcija).
Adicione teoreme trigonometrijskih funkcija i njihove posledice. Formule za dvostruke uglove i za polovine uglova. Transformacije zbira i proizvoda trigonometrijskih izraza.
Trigonometrijske jednacine i nejednacine.
Primene trigonometrije (Veze izmedju stranica i uglova trougla, Resavanje trougla, itd.)

31 poruka
31 tema

Nema novih poruka Determinante

Determinante reda dva - Sistem dve jednacine sa dve nepoznate.
Osobine determinanata drugog reda.
Determinante reda 3.
Osobine determinanata treceg reda.
Sistem tri jednacine sa tri nepoznate.

5 poruka
5 tema

Nema novih poruka Vektori

Definicija i jednakost vektora.
Osnovne operacije sa vektorima.
Skalarna projekcija vektora.
Koordinate vektora.
Linearna zavisnost vektora.
Skalarni proizvod vektora.
Vektorski proizvod.
Mesoviti proizvod vektora.
O vektorima u ravni.

9 poruka
9 tema

Nema novih poruka Analiticka geometrija

Prava i duz:
Analiticka geometrija - Duz. Metod analiticke geometrije. Razni oblici jednacine prave. Dve prave. Pramen pravih. Rastojanje izmedju tacke i prave. Simetrale uglova izmedju dve prave.
Kruzna linija:
Kruzna linija - Jednacina kruzne linije. Prava i kruzna linija. Tangenta na kruznu liniju u tacki dodira kruznice i prave. Tangenta kroz tacku van kruzne linije. Odredjivanje ugla izmedju prave i kruzne linije. Dve kruzne linije. Presek dve kruzne linije.
Elipsa:
Elipsa - Jednacina elipse. Elipsa - ekscentricitet i direktrise. Jednacina tangente na elipsu. Primeri - ugao preseka prave i elipse, tangente na elipsu.
Hiperbola:
Hiperbola - Jednacina hiperbole. Svojstva hiperbole. Asimptote hiperbole.Ekscentricitet i direktrise hiperbole. Prava i hiperbola.
Parabola:
Parabola - Jednacina parabole. Prava i parabola. Jednacina tangente na parabolu iz tacke koja ne pripada paraboli.
Krive drugog reda i Transformacije koordinatnog sistema:
Krive drugog reda (drugog stepena) - Uvod. Transformacije koordinatnog sistema. Opsta jednacina drugog stepena (drugog reda). Preseci ravni i kruzne i konusne povrsi. Neke osobine krivih drugog reda (drugog stepena).

33 poruka
33 tema

Nema novih poruka Nizovi, Redovi, Matematicka indukcija

Nizovi - Uvod. Empirijska (nepotpuna) indukcija. Uvod u matematicku indukciju. Princip matematicke indukcije. Primeri matematicke indukcije. Bernulijeva nejednakost - dokaz matematickom indukcijom. Jos neki oblici matematicke indukcije. Definisanje pomocu matematicke indukcije. Aritmeticki niz. Aritmeticka sredina i interpolacija kod aritmetickog niza. Aritmeticki niz - primeri. Zbir clanova aritmetickog niza i primeri.
Geometrijski niz. Zbir clanova geometrijskog niza. Interpolacija kod geometrijskog niza.

15 poruka
15 tema

Reseni zadaci

Nema novih poruka Reseni zadaci - I godina srednje skole

72 poruka
72 tema

  • Nema novih poruka
  • Forum za preusmeravanje

Matematika - info centar

Statistike foruma Statistike foruma

440 poruka u 439 tema 28 članova. Poslednji član: anelam
Poslednja poruka: "Ekvivavalentne jednacine..." ( 21. 10. 2014. | 15:17:54 )
Pogledajte najsvežije poruke na forumu.

Prisutni korisnici Prisutni korisnici

2 gostiju, 0 korisnika

Najviše prisutnih korisnika danas: 6. Najviše prisutnih korisnika: 40 (26. 09. 2013. | 11:11:40)